Hydra/Specma förvärvar Etola China

23 augusti 2016: PRESSMEDDELANDE

Hydra/Specma
Skjern, Danmark, tisdag den 23 augusti 2016


Hydra/Specma förvärvar industribolaget Etola China och stärker sin plattform i Asien

Hydra/Specma tar över det kinesiska industriföretaget Etola China från finska Etola Group. Detta gör Hydra/Specmas produktplattform i Asien starkare och mer komplett, bland annat med egen rör- och slangtillverkning.

Jylland-baserade Hydra-Grene, som ägs av det danska industrikonglomeratet Schouw & Co., har tredubblats i storlek under de senaste 12 månaderna. Med verkan från årsskiftet 2015/2016 förvärvade Hydra-Grene det svenska hydraulikföretaget Specma, och nu gör det framgångsrika hydraulikbolaget ännu ett förvärv som sammantaget kommer att ge en årlig omsättning på ca 1,8 miljarder DKK.

Med verkan från den 1 september 2016 kommer Hydra/Specma överta Etola China, en industriverksamhet som producerar smörj-, kyl- och filtersystem för industriväxlar och gruvutrustning, samt rör och slangar för vatten, hydraulolja och växeloljekylning. Företaget grundades 2005 och ägs för närvarande av den finska industrikoncernen Etola Group.

”Vi är mycket glada över att ha träffat en överenskommelse med Etola Group att ta över deras dotterbolag i Kina. Vi har samarbetat med Etola China under flera år och har en bra relation med bolagets ägare, ledning och flertalet anställda i verksamheten. Verksamheten passar strategiskt mycket bra in i resten av vår organisation, och affären stödjer vår ambition att ha fullskalig produktion i Kina ”, säger Hydra/Specmas VD Erik Lodberg och fortsätter; ”Vi har slutit ett bra avtal, där vi tar över lager och produktionsanläggningar till ett marknadsvärde. Samtidigt övertar vi en betydande kunddatabas och den lokala förankringen, som kommer ha ett stort värde för oss.”

Av tekniska skäl kommer Hydra/Specma överta Etola China i två steg. 90 % av aktierna övertas i år och resterande 10 % vid ett senare tillfälle. Dock kommer Etola China rullas in Hydra/Specmas kinesiska verksamhet redan i år, och då öka bolagets kinesiska intäkter med 60 miljoner DKK och ytterligare 60 anställda. Hydra/Specma kommer framgent ha två fabriksenheter i Kina, båda i ett strategiskt bra läge; en i Tianjin nära Beijing, där flera av världens ledande vindturbintillverkare har produktionsanläggningar, och en i Shanghairegionen vars huvudsakliga verksamhet är hydrauliksystem för marina kranar och lastbilar.

”Det är helt avgörande för oss att vara närvarande på de marknader i världen där våra kunder har sin verksamhet, och vår strategi är att följa våra största OEM-kunder när de flyttar till nya marknader. Detta gäller särskilt för vindkraftsindustrin, där vi skapar en stor del av vår omsättning, och därav är placeringen i Tianjin, där flera av de ledande vindturbinstillverkarna har sina verksamheter, helt perfekt”, säger Lodberg.

Han tillägger att både vindindustrin och andra OEM-producenter i allt högre grad eftersöker konsoliderade leverantörer och nära samarbetspartners. Med andra ord är Hydra/Specmas kinesiska verksamhet starkt positionerad som systemleverantör av både rör- och slangsatser samt smörj-, kyl- och filtersystem för vindturbintillverkare och tung industri.

Tidigare i år vann Hydra/Specma den danska Exportföreningens prestigefyllda Exporter of the Year-pris för sina internationella framgångar. Framöver kommer Kina att vara Hydra/Specmas största exportmarknad – tredje endast efter de danska och svenska hemmamarknaderna – med en omsättning på cirka 170 miljoner DKK och 120 anställda. Kundbasen är främst europeiska företag, men innehåller också ett antal lokala kinesiska verksamheter.

Hydra/Specma är ledande i Norden inom industriell hydraulik och ledande i världen inom hydrauliklösningar för vindkraftsindustrin. Företaget kommer 2016 att omsätta ca 1,7 miljarder DKK och sysselsätta 1000 medarbetare globalt. Hydra/Specma lagerför fler än 40000 hydraulikkomponenter, från kopplingar och slangar till ventiler, pumpar och motorer, och har en närvaro, inte bara i Europa, utan även i Nord- och Sydamerika samt Asien.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

  • Erik Lodberg, CEO, Hydra-Specma, mobile +45 4031 8800
  • Jens Bjerg Sørensen, President, Schouw & Co., +45 8611 2222

 

Press Release – Hydra/Specma förvärvar Etola China