Affärsområde MRO

Specmas verksamhet genomsyras av lång erfarenhet och en stark servicekultur, fokus på förbättringsarbete, samt investeringar i serviceanpassade system och processer.

Service ska vara intelligent!
Vi på Specma menar att service i allra högsta grad kan vara intelligent, om målet med servicearbetet går ut på att tillföra ett klart och tydligt mervärde till kundernas kärnverksamhet.

Specma menar att intelligent service är att minimera driftsstopp och tillse att våra kunders produktion löper så smidigt som möjligt och att våra kunder då får mer tid och pengar över till sin kärnverksamhet, vilket hjälper dem att bli mer konkurrenskraftiga.

Det kan innebära att ge förslag på att göra om rutinerna för när maskiner ska servas, ge förslag på aktiviteter för ökad produktionskapacitet, applikationsgenomgångar av hydraulik, el, pneumatik, centralsmörjning och slang- och ledningskomponenter för ökad drift och minimering av läckage. Erbjuda påfyllnad av lager till produktion (sk line-feed, kitting, can-ban) eller att vi helt enkelt står till våra kunders förfogande genom våra drygt 120 st kontrakterade Specma Service Center runt om i Norden som kan vara på plats när det behövs.
Här hittar du ditt närmsta Specma Service Center >.

Ständiga förbättringar
Specma kombinerar djup kompetens inom de servicetjänster vi erbjuder med ett starkt servicemannaskap och ambitionen att ständigt förbättra oss själva och vår leverans.