Temperaturtank

Tanklängd =
m
Tankbredd =
m
Tankhöjd =
m
Starttemperatur =
°C
Tillförd effekt =
kW
Tankhöjd =
hours
Resultat
Tid till temperaturbalans =
hours
Jämviktstemp. =
°C
Temperatur =
°C