Centralsmörjning

Inom produktområde Centralsmörjning erbjuder vi ett komplett program av kvalitetsprodukter, med allt från komponentförsäljning till systemlösningar, där vi erbjuder beräkningar, kalkyler och färdiga installationspaket för både den mobila som den industriella sektorn. Vi erbjuder installationer i egen regi eller genom partners på den lokala marknaden.

Vi levererar toppmoderna system för bl a on-road/off-road fordon, tåg, kranar och annan spårbunden utrustning, jordbruk, vindkraftverk, off-shore anläggningar, gruvnäringen och övrig processindustrin.

Vi erbjuder både manuella, elektriska, hydrauliska och pneumatiska pumpar för olja och fett till doseringsventiler, progressiva distributörer, injektorer, dubbla linjeventiler, flödesventiler, samt ett komplett sortiment av kopplingar och slangar.