Kvalitet skapas genom delaktighet

Varje individs engagemang är avgörande för den totala kvaliteten. Våra medarbetare tar ett stort personligt ansvar och ansvarar för hela processen från plockningskontroll, renhetskontroll, montering, provkörning, trycktest, certifikat, klassning och funktionsgenomgång med kund till slutkontroll före leverans.

Våra produkter genomgår omfattande tester och genom att göra rätt i alla led säkerställer vi högsta möjliga kvalitet på allt vi levererar. Vi möter krav inom marin certifiering och är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO/TS 16949.