Rör

Flöde =
l/min
Inv. rördiameter =
mm
Viskositet =
cst
Rörlängd =
m
Resultat
Strömningshastighet =
m/s
Strömningstyp =
Nm
Tryckfall =
bar