Strypning

Beräkning av skarpkantad strypning

Här matar ni in era värden på flöde och tryckfall:

Flöde =
l/min
Tryckfall =
bar
Resultat
Strypdiameter =
mm

I beräkningarna har har värdet 860kg/m³ på oljans densitet använts och värdet på flödeskoefficienten är 0,67