Filter

Genom vårt samarbete med Italienska Ikron och Tyska Internormen kan vi erbjuda ett komplett sortiment av filter för både mobila och industriella applikationer. Programmet är komplett innehållande tryckfilter, returfilter, mellantrycksfilter samt all nödvändig utrustning för indikering. Vi kan även erbjuda utrustning för kontroll och mätning av oljans renhet och kondition.