Hydraulaggregat

Specma kan erbjuda hydraulaggregat för alla upptänkliga applikationer. Från små, kompakta miniaggregat med tankvolym understigande 1 liter med små installerade effekter till stora pumpstationer med tankvolymer på mer än 20.000 liter med mycket stora installerade effekter.

Vi bygger aggregat i olika tankmaterial som stål, rostfritt stål, syrafast stål samt aluminium. Systemen utrustas med komponenter ur vårt breda sortiment. För att finna den optimala lösningen går vi även utanför det egna sortimentet för att skapa ett komplett system.

All design av system och hårdvara sker på våra egna konstruktionsavdelningar i Sverige. Svetsning och skärande bearbetning sker hos vårt nätverk av underleverantörer lokalt, nära den marknad produkten skall levereras. Montering och provkörning sker i någon av våra verkstäder runt om i världen. Varje moment är styrt av kontrollerade processer i kvalitetssystemet. Alla aggregat provkörs innan leverans och alla mätvärden inklusive mått på renhet före leverans arkiveras.

Vi har en bred erfarenhet av olika applikatikoner och är specialiserade på system för den marina sektorn med dess krav på certifiering, papperindustrin med dess regelverk, gruvindustrin samt stålindustrin.