Hydraulslang

Kvalitet är Specmas ledstjärna, därför ställer vi mycket höga krav på våra slangleverantörer och på oss själva.

Unikt är att Specma testar kompletta ledningar i egen regi. Därför kan Specma ta ansvar för kompletta ledningar och se till att Du som kund får den bästa kvalitet.

De tester som utförs är tryckprovning, impulstest enligt ISO 6803 och flex-impulstest enligt ISO 8032. Fleximpulstestet är ett kombinationstest där slangledningen utsätts för kraftiga tryckförändringar under rörelse och höga temperaturer.

Klicka på länken till höger för att komma till vår produktkatalog på hydraulslangar.