Patronventiler

Vi marknadsför ett mycket brett sortiment av patronventiler från våra partners.
Ventilerna finns för flöden från 0-800 lpm och trycknivåer från 0-420 bar. Sandwich och industriprogrammet omfattar Cetop 02 till Cetop 08.

I sortimentet finner ni patronventiler från SUN HydraulicsEaton samt Oleostar.

Ventilerna finns med olika typer av ytbehandling för att motsvara kraven på olika marknader och i olika applikationer. Oavsett applikation, ventiltyp eller storlek så finner vi en lösning i vårt sortiment. Vi nyttjar även patronventilerna i våra kundanpassade ventilblock. Där kan vi genom att kombinera olika patronventiler med industriventiler skapa kompakta lösningar på vitt skilda hydrauliska utmaningar.