Rör

Vi har via våra olika rörverkstäder stora möjligheter att producera kundanpassade rörlösningar. Våra maskiner kröker rör med en diameter upp till 75 mm. Vi arbetar med stålrör, rostfria rör och även aluminiumrör. Rören kapas, gradas, tvättas och bockas i en kontrollerad kvalitetssäkrad process. Små serier eller enstaka rör tillverkas hantverksmässigt medan mellanstora till stora serier tillverkas i numeriskt styrda automatiska maskiner.

Förutom bockning arbetar vi även med kragning, svarvning och svetsning av rören för att åstadkomma en perfekt kundanpassad slutprodukt. För inläsning av mått samt kontroll efter produktion används avancerad mätningsutrustning.