Ventilblock

Specma är en av pionjärerna inom ventilblock i Sverige. Vi skapar effektiva lösningar för både industriella, marina och mobila applikationer.

När vi arbetar med ta fram ett kundanpassat ventillblock börjar vi med design av den hydrauliska lösningen, därefter analyserar vi hur blocket skall monteras i sin applikation. Vi har kapacitet och kunskap om hela kedjan från design till tillverkning, kontroll, rengöring, montering samt provkörning.

Vi arbetar med egna konstruktörer som utför konstruktionsarbetet i Autocad och Inventor. All design sker på våra konstruktionsavdelningar i Sverige medan tillverkning, montering och provkörning sker lokalt nära den marknad de skall användas. Varje moment är styrt av kontrollerade processer i kvalitetssystemet. Ventilblocken provkörs enligt instruktioner innan leverans och alla mätvärden inklusive mått på renhet före leverans arkiveras.

Materialvalet för blocken och hur de skall bestyckas bestäms av applikationens natur. Vi väljer även lämplig ytbehandling utgående från var och hur blocket skall monteras.