Specma

Med global expansionskraft

Specma Group är marknadsledande inom hydraulik i Norden, med en stark närvaro på marknaden i USA, Kina, Polen och Brasilien. Verksamheten är indelad i två divisioner för bästa kompetens och service till respektive marknad.

Vi erbjuder global tillgänglighet och har produktionsresurser på strategiska platser nära våra kunder på samtliga marknader. Till Specma hör även ett välutvecklat servicenät av slangverkstäder som verkar under namnet Specma Service and Technology Centers i Sverige, Finland, Danmark och Norge.