Vi går längre än kraven

Kvalitet är för oss att kunna leverera minst det våra kunder förväntar sig, och att vi ständigt blir bättre på det vi gör. Rätt kvalitet uppnås genom lagarbete i alla funktioner och genom att alltid göra rätt från början. Det handlar också om noggrann kvalitetsstyrning och konstruktionsförbättringar. Vårt kvalitetstänkande innefattar allt från produktnivå till systemnivå avseende funktion, driftsäkerhet, livslängd och leveranssäkerhet.

Att vi arbetar för hållbara system betyder också att vår verksamhet, våra produkter och system ska belasta miljön och människors hälsa så lite som möjligt. Vårt miljöledningssystem omfattar hela tillverkningsprocessen och hela den livscykel våra produkter är del i – från utvinningen av råmaterialet till slutlig destruktion och återvinning. Genom att vi lägger stor kraft på att förlänga livslängden och därmed livscykeln för våra hydraulsystem, minskar vi också miljöbelastningen. Ett aktivt kvalitets- och miljöarbete genererar vinster överallt.

Vi möter krav inom marin certifiering och är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO/TS 16949.