Specma Hydraulic

En ständig strävan efter att hela tiden bli bättre

Specma bedriver utvecklingsarbete med en ständig strävan efter att förbättra och förenkla. Det handlar om att förbättra produktegenskaper, förenkla montering och minimera antalet komponenter för varje applikation, vilket ökar tillförlitligheten och kostnadseffektiviteten.

Vi arbetar konsekvent med konstruktionsförbättringar, förebyggande åtgärder, leverantörsutvärderingar samt analys och arkivering av testresultat.

Det senaste resultatet i vårt utvecklingsarbete är ett verktyg för att i en simuleringsmiljö verifiera slanginstallation. Vi har möjlighet att simulera påkänning på slang, böjradie, böjmoment och vridpåkänning i olika dynamiska förlopp. Detta ger oss fantastiska möjligheter att redan på designnivå optimera hur ledningsdragningen skall se ut för att erhålla bästa livslängd. Se exempel nedan.

Forskning