Specma Hydraulic

En kraftigt expanderande verksamhet

Specma Hydraulic AB grundades 1920 som ett rent handelsföretag, då under namnet Specialmaskiner. Verksamheten inom hydraulik utvecklades successivt under åren, och 1982 skapades Specma Dunlop Hydraulic med fokus på hydraulik, slangar och filter.

Under åren 1996-1998 införlivades Eurobend, Mitthydraulik, Hymat och Kappa Hydro, samtidigt som företaget bytte namn till Specma Hydraulic.

Åren 2004-2006 tillkom Wiro, Näsströms och JMS Systemhydraulik, vilket betydde att Specma hydraulic koncernen blev en komplett leverantör av hydraulik och ledningskomponenter inom affärsområdena OEM, Industry and Marine och Aftermarket på den nordiska marknaden.

2010 ändrades organisationen, vilket innebar att Specma Hydraulic koncernen omvandlades till Specma Hydraulic AB, som istället kom att ingå i Specma Group.

2012 omvandlades Specma Hydraulic AB till Specma AB som ingår i Specma Group.

2013 införlivas Nolub AB i Specma Group och Specma utökar sitt erbjudande med system för centralsmörjning

2013 införlivas Kiruna Hydraulik AB i Specma Group.