Specma miljö

Hållbara system

Vi arbetar för kvalitet i alla avseenden. Det betyder att vår verksamhet, våra produkter och system ska belasta miljön och människors hälsa så lite som möjligt. Vårt miljöledningssystem omfattar hela tillverkningsprocessen och den livscykel produkterna är en del i, från utvinningen av råmaterialet till slutlig destruktion och återvinning. Det är vår ekonomiska stabilitet och lönsamhet som skapar det utrymme som behövs för att ligga i framkant när det gäller miljöinriktade investeringar i produktion och produkter.

Som en del i arbetet med att minska miljöbelastningen lägger vi stor kraft på att förlänga livslängden och därmed livscykeln för våra hydraulsystem. Genom att exempelvis applicera den senaste tekniken för rening av hydraulolja kan intervallen mellan oljebytena förlängas avsevärt. Förutom minskad hydrauloljeförbrukning med bibehållna smörjegenskaper minskar slitaget på slangar och packningar, vilket minskar risken för slangbrott, haverier och oljeläckage. Ett aktivt miljöarbete genererar vinster överallt.

Vi möter krav inom marin certifiering och är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO/TS 16949.