Walvoil

Europas ledande tillverkare av riktningsventiler

Walvoil är vår partner för mobila riktningsventiler och patronventiler med därtill hörande kontrollutrustning. Företaget är beläget i Reggio Emilia i norra Italien. Walvoil är en företagsgrupp som bildats av Walvoil, som tillverkar mobila riktningsventiler mm,Oleostar som producerar patronventiler och ventilblock samtOleoplus som är tillverkare av ventilslider.

Ventilsortimentet innehåller allt från handspaksventiler i monoblockutförande till proportionalstyrda ventiler med inbyggd programmerbar elektronik. Med hjälp av elektriska styrsystem, joysticks and hjälpventiler skapar man kompletta paketlösningar.

Bolaget är certifierat i enlighet med ISO9001:2000.

Walvoil >