En stabil ägare

Specma AB är ett helägt dotterbolag till Hydra Grene AS i Danmark som i sin tur är ett helägt dotterbolag till AS Schouw & Co, ett investmentbolag på den danska börsen vars  marknadsvärde utgör cirka 12 miljarder kronor.

Schouw:s  affärsidé är att vara en aktiv och affärsmässig ägare som förvaltar och utvecklar sina bolag utifrån ett långsiktigt perspektiv för att därigenom utveckla och säkra gjorda  investeringar. Detta ger oss en jämn och trygg horisont vid planläggningen av framtiden.