Specma Hydraulic

Två specialiserade divisioner

Olika marknader ställer olika krav på erbjudande och kompetens och därför har vi skapat två specialiserade divisioner för att kunna erbjuda bästa kunnande och optimal service. Inom våra divisioner erbjuder vi en personlig direktkontakt och kompletta leveranser från en och samma källa med total funktionsgaranti.

Industry & Aftermarket
tillhandahåller ett heltäckande produktsortiment av hydraulik-, pneumatik- och ledningskomponenter samt centralsmörjningssystem. Kombinerat med vår stora applikationskunskap och erfarenhet av systemkonstruktion täcker vi det totala behovet för våra kunder i Norden. Via ett välutvecklat distributionsnät av över 120 butiker, verkstäder och mobila enheter finns våra produkter och vår service tillgänglig i hela Skandinavien. Det gör oss till branschens största servicelämnare.

OEM
tillhandahåller ett heltäckande produktsortiment av hydraulik, ledningskomponenter samt centralsmörjningssystem. Med vår stora applikationskunskap och erfarenhet av avancerad systemkonstruktion i kombination med kvalitetssäkrade produktionsprocesser möter vi våra kunders kravspecifikationer. Med strategisk närvaro på alla kontinenter växer vi tillsammans med våra kunder.