Testcenter

Genom våra testcenter kan vi ge förslag till förbättringar på våra kunders maskiner – både på komponent- och systemnivå. Vi jobbar till exempel med att reducera tryckfall för att minska bränsleförbrukning, förbättra prestandan, förlänga livslängden och förenkla montering.

De tester som utförs inom Specma är dragprovning, tryckprovning (ISO 1402), fleximpulstest (ISO 8032), impuls testning (ISO 6803) samt renhetsanalyser. Genom nära samarbeten med externa laboratorier kan vi även utföra köldprov, livslängds-, åldrings-, ozon-, UV-, ljud- och chocktester mm.

Korrosionstest NSS enligt ISO 9227 är ett saltdimtest där korrosionsskyddet på detaljer kan testas och utvärderas. Vår testmaskin är även byggd för att klara ACT (Accelerated Corrosion Test), där parametrar som luftfuktighet och temperatur kan styras enligt definierade cykler. Exempel på standard för ACT är Volvo standard 423-0014.

I vårt nya renhetslabb i Tranemo har vi investerat i avancerad utrustning för mätning av renhet. Med hjälp av den nya utrustningen har vi möjlighet att verifiera produkternas renhet samt klara av merparten av både det interna och externa behovet av partikelräkning.

Tack vare våra testcenter kan vi jobba fortlöpande med utveckling av våra produkter som slangledningar med förband, rör, slang- och rörkombinat, ventilblock och hydraulikprodukter. Dessa testmöjligheter gör oss unika på hydraulikmarknaden.