Verkstadsutrustning

Rationell hantering av vätskor och luft inom industri och verkstad bidrar till högre effektivitet och minskad skaderisk. Att uppdatera sin verkstad med exempelvis slangupprullare, digitala flödesmätare och högkvalitativa luftbehandlingsenheter ger normalt sett snabb återbäring i form av effektivare hantering av slangar, minskat svinn av oljor och glykol samt minskad elförbrukning.

Vi arbetar endast med högkvalitativa produkter tillverkade i Italien och Tyskland. Till sortimentet för hantering av luft och vätskor hör även kabelvindor och övervakningssystem.